ژانویه 1, 2018

درباره ما

آموزشگاه موسیقی بیداد همایون در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردیده و تاکنون با بکارگیری اساتید برجسته موسیقی هنرجویان بسیاری از این آموزشگاه در رشته ها و سطوح مختلف فارغ التحصیل شده اند